Privacyverklaring EuroCave Nederland b.v.

EuroCave respecteert uw privacy. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken wij uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de Europese en nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en voor persoonsgegevens die we verkrijgen via bijvoorbeeld een sollicitatie of aanmelding via onze website of voor onze nieuwsbrief. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is EuroCave Nederland b.v., Prof. Eykmanweg 5, 5144 ND Waalwijk.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze verplichtingen tegenover u na te komen en u de service te bieden die u van ons verwacht. Dit betreft onder meer versturen van brochures en offertes, het verwerken van uw bestellingen en betalingen, het verzenden van e-mailberichten over de bezorgstatus, contact over de bezorging van uw bestellingen, het verzenden van berichten over een eventueel veiligheidsrisico met betrekking tot onze producten en, indien u een account heeft aangemaakt op onze website, het beheren van uw account. Daarnaast kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen of om u informatie toe te zenden over aanbiedingen en promoties. Wij doen dit echter alleen wanneer u bij het verstrekken van uw gegevens heeft aangegeven dat u deze informatie of nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Wij slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor de hiervoor bedoelde doeleinden of dan wettelijk verplicht is.

Wie heeft toegang tot de gegevens?
Wij sturen uw gegevens alleen door naar derden als dat nodig is om aan onze verplichtingen tegenover u te voldoen. Zo stuurt EuroCave uw gegevens bijvoorbeeld door aan leveranciers en verzendpartners in verband met verzendingen en bezorgingen. Indien u in gebreke bent met de betaling van een openstaande vordering die EuroCave op u heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan organisaties als kredietcontrole- of incassobureaus ten behoeve van het uitvoeren van incasso’s en krediet- en identiteitscontroles.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen. Wij raden u aan ook uw eigen elektronische gegevensdragers goed en correct te beveiligen.

Links
Op onze website EuroCave.be kunnen links staan naar websites van derden waarop wij geen invloed hebben of toezicht houden. We zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u via deze websites verstrekt en deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Raadpleegt u daarvoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht om zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, om ons te vragen deze aan te vullen of te verbeteren wanneer de gegevens onjuist of onvolledig zijn, of om ons te vragen deze af te schermen of te verwijderen. Wij zullen u vervolgens binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek berichten. Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. U kunt deze verzoeken schriftelijk aan ons doen door een e-mail te sturen aan info@eurocave.be of per gewone post aan het navolgende adres:

Stationsplein 1
2880 Bornem

Als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich te allen tijde daarvoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@eurocave.be of uzelf via de betreffende link op de mailing af te melden.

Cookies
Op de websites van EuroCave maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst. Cookies bevatten informatie over bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en uw gebruik van onze website en laten toe dat uw browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan onze website. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

Voor functionele doeleinden
Om het navigeren op de website van EuroCave te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de website van EuroCave te onthouden. Verder gebruiken wij cookies om bij te houden welke advertenties onze website aan u heeft getoond, om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt.

Voor statistische doeleinden
Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken of op een bepaalde advertentie hebben geklikt, zodat EuroCave weet welke onderdelen van haar website populair zijn.

Social media – cookies voor het delen van content van onze website op social media
Onze website bevat buttons voor promotie en het delen van webpagina’s op sociale netwerken, namelijk Facebook, YouTube, Linkedin en Instgram. Om deze buttons te laten werken gebruiken we social media cookies voor deze social media providers. Voor informatie over deze cookies die deze social media providers opslaan en de data die zij mogelijk verzamelen, verwijzen wij je door naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Let op: deze verklaringen kunnen regelmatig worden veranderd. Wij hebben hier geen invloed op.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de ‘help’ functie van uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.